Doporučuji

Zde budu dávat doporučení na lidi, či společnosti, kterých si vážím a kde jsem se osobně přesvědčil o jejich kvalitě. Nejedná se o placenou reklamu, každou takovou bych označil.

 

Radical Honesty

 

První pomoc

Jako instruktor OUTWARD BOUND jsem před 14-ti a 12-ti lety absolvoval základní víkendový kurs první pomoci. Vždy jej vedli lektoři ze ZDRSEM, jedno školení vedl přímo Robert Pleskot a byl to zážitek. V dubnu 2016 jsem si po více než dekádě kurs zopakoval, tentokrát jen jednodenní. Díky mé výborné paměti jsem si pamatoval hodně věcí a překvapilo mě, kolik je jich změnilo.

ZDRSEM učí to, co potřebujete – udržet při životě hlavně sebe a potom postiženého – a přivolat rychlou pomoc. Detaily typu jak uvázat několikacípý šátek a techniky ovazování ruky tady nehledejte. Zato praxi typu nácviku dýchání, vyzkoušení volání na linku 155, jak ověřit, že člověk dýchá a hlavně mu při čekání na záchranku nepodkládat halvu – tuhle praxi tu najdete. Díky, ZDRSEMe. A pro účastníky mých kursů – pokud by Váš život byl v ohrožení, vím naprosto přesně, co dělat.

 

Radial Honesty – Sebastian James.

Výborný víkendový kurz vedený mým kamarádem (pozor, disclaime – je to kamarád, tedy nebudu až tak objektivní!). Kurs se mi moc líbil. Jednak pomůže oddělit fakta od představ. Hned jsem využil při jednom ze školení obchodních dovedností. Pokud chcete manipulovat, můžete používat „myslím si“, „je zřejmé“, „je evidentní“, atd. Pokud chcete čistou komunikaci, sdělíte „představuji si“. Ten výraz je v mých představách čistější, než „myslím si“. Protože když si něco myslím, prohnal jsem názor rozumem a protože jsem chytrý, tak asi budu mít pravdu. Zatímco u představuji si si na nic nehraju. Mám představu a ta může být úplně mimo.

Kurs radikální upřímnosti je výborný v tom, že se zaměřuje na konkrétní situace. Vede k diskusi nad tím, co se konkrétně stalo a jaký z toho má kdo dojmy. A umožňuje vyhnout se pasti diskuse o představách. Zaměřuje se na diskusi o faktech.  Velká výhoda je, že i když člověk diskutuje o  představách, ví o tom, že jsou to jen představy, které nemusí mít s realitou nic společného.